preskoči na sadržaj

Industrijska strojarska škola

 > Natječaji
Natječaji Industrijske strojarske škole

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora (Narodne novine broj:125/11 i 64/15) i članka 22. Odluke o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora  (Službeni glasnik Grada Zagreba  10/12. i 3/18.)) Školski odbor Industrijske strojarske škole Zagreb, Avenija Marina Držića 14 raspisuje dana  7. prosinca 2018.

                                

 

N  A  T  J  E  Č  A  J      za   zakup poslovnog prostora   

 

 1. Predmet zakupa je poslovni prostor u Industrijske strojarske škole Zagreb,Avenija Marina Držića 14, ukupne površine 160 m2.
 2. Poslovni prostor se može zakupiti i koristiti za zanatske i uslužne djelatnosti.
 3. Početna cijena ponuđenog poslovnog prostora  iznosi­  2.000,00 kn. mjesečno bez PDV-a
 4. U cijenu zakupnine nisu uračunati potrošnja režijski troškovi.
 5. Natjecatelji su dužni položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početne cijene zakupnine

(6.000,00 kn.)

     Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina.

 1. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke osobe i fizičke osobe –obrtnici (u daljnjem tekstu: fizičke osobe) te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj
 2. Pismena ponuda mora sadržavati :
  • naziv i sjedište ponuditelja (za pravne osobe ), odnosno ime prezime,  adresa i presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);
  • original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar ( za pravne osobe ),
  • obrtnicu (za fizičke osobe) iz kojih je vidljivo da je tvrtka ili obrt registrirana za djelatnost  koja se oglašava;   
  • brojkama i slovima točno ispisati ponuđeni iznos
  • dokaz o uplati jamčevine u trostrukom iznosu  početne mjesečne zakupnine.
  • Jamčevina se uplaćuje na račun Škole , broj 2360000-1101349803 kod Zagrebačke banke
  • poziv na  broj: OIB 43941485589
  • broj žiro ili tekućeg računa i naziv banke za povrat jamčevine
  • original  ili ovjerenu presliku : BON 1 i BON  2  ( samo za pravne osobe)
  • izvornik ili  ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja izdanu od strane nadležne porezne uprave Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana
  • ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Zagreba         

Zakupnik uređuje poslovni prostor prema vlastitim potrebama i o svom trošku uz suglasnost zakupodavca.        

 1. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.
 2. Ako dva ili više natjecatelja ponude istu  najvišu zakupninu  Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora  ( u daljnjem tekstu Povjerenstvo) pozvati će te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine. 
 3. Pravo  prvenstva na natječaju imaju osobe iz  Zakona o pravima hrvatskih branitelja  iz   domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude.

    Natjecatelji koji se pozivaju na pravo prvenstva u ponudi na natječaj moraju dostaviti: original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom to dokazuju, te original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da nisu korisnici mirovine ostvarene na temelju Zakona kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ne stariju od šest mjeseci.

Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup na temelju navedenog prava  prvenstva ne može se dati u podzakup, prednost prava prvenstva pri zakupu poslovnog prostora može ostvariti samo jednokratno.

11. Pravo prvenstva za davanje u zakup poslovnog prostora u zakup imaju zakupnici kojima je ugovor o zakupu raskinut na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Ako se na pravo prvenstva za poslovni prostor pozivaju osobe iz točke 9. i iz ove točke Natječaja prednost imaju osobe iz točke 9.     

12.Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od prvog sljedećeg  dana nakon objave natječaja.

Ponude treba dostaviti poštom preporučeno ili osobno predati u Školu na adresu: Industrijska strojarska škola Zagreb, Avenija Marina Držića 14, u zatvorenoj omotnici s naznakom : « ponuda za zakup poslovnog prostora ne otvarati».

13. Neće se razmatrati ponude:

       -fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Gradom Zagrebom, reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnova zastare;

       - fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;

         - pravnih osoba koje nisu solventne;

         - fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz natječaja.

14.  Industrijska strojarska škola  zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete.      

15.   Otvaranje ponuda obavit će se dana 20. 12. 2018. u 12,00 sati u Školi , a dopuštena je nazočnost natjecatelja, odnosno njihovih ovlaštenih predstavnika uz predočenje valjane punomoći.

16. Uplaćena jamčevina natjecatelja čija ponuda bude prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.                                                                                                                                                 

 Povrat jamčevine natjecateljima  koji ne uspiju na natječaju bit će 30 dana od dana donošenja zaključka o izboru  najpovoljnijeg  natjecatelja.

Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.

17. O izboru najpovoljnijeg natjecatelja svi  natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana  donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.   Na zaključak o izboru najpovoljnijeg natjecatelja    svi  sudionici u natječaju imaju pravo prigovora. Prigovor se podnosi  Školskom odboru u roku od 8 dana od dana primitka zaključka.  Školski odbor prigovor može prihvatiti i izmijeniti zaključak ili prigovor odbiti kao neosnovan. Školski odbor treba odlučiti o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka zadnjeg roka za podnošenje prigovora.

     Odluka o prigovoru je konačna.  

 

18. Ugovor o zakupu u ime Škole sklapa ravnatelj Škole u roku od 15 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

 

19. Ugovor o zakupu biti će solemniziran kod javnog bilježnika na trošak zakupnika i sadržavat će ovršnu klauzulu   

 

Pregled poslovnog prostora se može obaviti svakog radnog dana od 9, 00 do 14, 00 sati kroz cijelo razdoblje trajanja natječaja uz prethodnu najavu na e-mail adresu: iss@ss-industrijska-strojarska-zg.skole.hr  ili tel:01/61 52 955

Dodatne informacije o navedenom poslovnom prostoru mogu se dobiti na tel: 01/61 52 955

                                                                    

 Natječaj objavljen na web stranici 7. prosinca 2018.

 

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
ISŠ - kontakti
 
MATERIJALI ZA POPRAVNE I RAZREDNE ISPITE

Dragi učenici,

ovdje se nalaze pitanja i primjeri  zadataka za popravne i razredne ispite te općenito za svladavanje gradiva za sve predmete.

 
PRVI RAZREDI
 
DRUGI RAZREDI
 
TREĆI RAZREDI
 
Vremenici

 
Kutak za učenike
 
Školska knjižnica
 
Anketa
Koliko ste zadovoljni opremljenošću prostora naše škole?


 

 

 

 
POVEZNICE

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 3. 11. 2009.

Ukupno: 5041525
Ovaj mjesec: 2515
Ovaj tjedan: 1301
Danas: 29
 

 
 
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

 
INFORMACIJE ZA RODITELJE
17.09.2018. 13:25
Informacije za roditelje 1.f razreda
Poštovani roditelji,  Razrednca  1. f  razreda, prof.  Marija Sovec,  će održavati informacije za roditelje u školskoj godini 2018./2019.  utorkom od 13:00 do 14:00 sati ili prema dogovoru s roditeljima.

Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
NATJECANJA
29.05.2018. 10:38
Na fotografskom natječaju "Volim Trnje" fotografija učenika Dominika Jelinčića izabrana među najbolje za izložbu
Učenici naše škole Dominik Jelinčić  i Matija Ostoić  iz 2.f razreda sudjelovali su u fotografskom natječaju u povodu obilježavanja Dana Gradske četvrti Trnje pod nazivom '' Zagrebačka Gradska četvrt Trnje 2018., ljudi, njihov život, rad i prostor''. Na natječaj su se primala fotografska djela snimljena u Trnju, odnosno motivi, prizori i događanja u ovoj četvrti, ljudi i njihov svakidašnji život, njihov odnos prema naselju i okolišu. Nakon što su učenici u svojoj foto-šetnji našim školskim kvartom Trnjem, snimili oko 500 fotografija, izabrane su najbolje i na natječaj je prijavljeno ukupno 12 fotografija, s po 6 za svakog učenika. U nastavku možete pogledati koje su se njihove fotografije našle u izrazito jakoj konkurenciji fotografija, čak i uglednih foto-profesionalaca. Ukupno je bilo prijavljeno 248 fotografija i 52 autora, i u toj konkurenciji, fotografija Dominika Jelinčića pod nazivom Kroz boje i okuse izabrana je među 50 najboljih koje će se javno prikazati na izložbi. Žiri je odabrao 50 fotografija za izlaganje od kojih je 10 nagrađenih. Čestitamo našim kreativnim učenicima! Otvorenje izložbe bit će 7. lipnja 2018. godine u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb . Izložba je zamišljena kao pokretna i selit će se u gradske knjižnice i obrazovne ustanove na području Trnja te u Galeriju Vladimir Horvat na Trgu žrtava fašizma. Iz tog razloga ovu izložbu najboljih fotografija očekujemo i u našoj školi. Više o foto-natječaju na http://sfera.hr/foto-natjecaj-volimtrnje/ .

27.04.2018. 21:37
Naš učenik Filip Frljak ponovno brončani na Državnom natjecanju
Industrijsko - obrtnička škola iz Nove Gradiške bila je 26. i 27. travnja 2018. godine domaćin Državnog natjecanja učenika u zanimanju tokar i srodna zanimanja obrade i montaže . Kao što su domaćini istaknuli, veliki uspjeh i razlog ponosa za svih 15 učenika natjecatelja bio je sam plasman na Državno natjecanje što će zacijelo pamtiti kao iznimno iskustvo. Naš učenik 3.f razreda Filip Frljak ima dodatni razlog da bude ponosan jer je, odmjerivši teorijsko i praktično znanje i vještine s učenicima iz cijele Republike Hrvatske, ponovio svoj prošlogodišnji uspjeh i osvojio brončanu medalju . Mentorima Ivi Tabaku i Jadranku Kezeriću iskrene čestitke, a Filipu poruka da su njegove dvije bronce zlatnog sjaja za sve učenike i djelatnike Industrijske strojarske škole.

 
VIJESTI - NASLOVNICA
13.12.2018. 13:16
Radionice učenika ISŠ-a na adventu „StaraTkalča“
Advent „Stara Tkača“ jedan je od tri nova programa Adventa u Zagrebu 2018. godine, a među njima ističe se posebnim povijesnim ugođajem. U slikovitoj ulici u središtu Zagreba možete se vratiti u povijest i upoznati stare obrte i zaboravljene priče stanovnika Tkalčićeve ulice, a tu su i brojne zanimljive radionice zagrebačkih srednjih strukovnih škola u provedbi kojih je sudjelovala i Industrijska strojarska škola. Učenici 1.f razreda Dario Somek, Karlo Topolnjak, Vedran Petričević, Nikola Vdović i Nikola Vidalin, u ponedjeljak 10. prosinca 2018., u pratnji nastavnika Praktične nastave Nenada Posavca i Silvija Terzea održali su radionicu izrade stolice za školsku učionicu na pozornici kod kipa Marije Jurić Zagorke. Učenici su pilili, turpijali, zavarivali, brusili i bojali metalnu konstrukciju stolice, a na kraju su i montirali plastične čepove, naslon i sjedište stolice. Nastavnik Silvio Terze pobrinuo se i da stolica ima božićni motiv što možete vidjeti na fotografijama ukoliko kliknete na „više“. U utorak 11. prosinca 2018. godine učenici 1.f razreda Josip Malunec, Dominik Pavlović, Dominik Jančić i Patrick Lovrić, u pratnji nastavnika Nenada Posavca i Slavena Kuhara, održali su radionicu izrade svjetiljke od pocinčanih cijevi. Učenici su u Školi pripremili materijal za radionicu, a na samoj radionici narezivali su navoje, sklapali svjetiljku i provodili žice za prijenos električne energije. Radionice naših učenika izazvale su veliki interes prolaznika, a učenici su, na pozornici i uz zvukove  zagrebačkih šansona, postali dio prošlosti starog Zagreba i s ponosom pokazali djelić svojih znanja i vještina.

13.12.2018. 10:14
Nastavnica ISŠ-a prof. Iva Bojčić izlagala je na I. znanstveno-stručnoj konferenciji s temom MODELI PREVENCIJE U ZAJEDNICI - PARTNERSTVO ZNANOSTI I PRAKSE
Vijeće Gradske četvrti Gornja Dubrava organiziralo je I. znanstveno-stručnu konferenciju s temom MODELI PREVENCIJE U ZAJEDNICI - PARTNERSTVO ZNANOSTI I PRAKSE. Konferencija se održala 7. prosinca 2018. godine u Narodnom sveučilištu Dubrava – Kulturni centar, Avenija Dubrava 51a, Zagreb s početkom u 9:00 sati.  Vijeće Gradske četvrti Gornja Dubrava konferenciju je organiziralo u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo, Gradskim uredom za socijalnu skrb i osobe s invaliditetom, Agencijom za odgoj i obrazovanje i Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Cilj Konferencije bilo je osnaživanje stručnjaka te razmjena iskustava vezano uz modele prevencije u zajednici. Skup je otvorio gosp. Damir Oniško, predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava u svojstvu izaslanika gradonačelnika Grada Zagreba, gosp. Milana Bandića. Sudionike je pozdravio prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu kao i gđa. Mirela Šentija Knežević, prof.log., univ.spec.admin.urb., izaslanica gosp. Vjekoslava Jeleča, pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, gosp. Darko Tot načelnik Sektora za zajedničke poslove i programe Ministarstva znanosti i obrazovanja te mr.sc. Tomislav Ogrinšak, i Neveka Lončarić Jelačić, viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje. Proslijeđeni su i pozdravi gđe. Alme Rovis Brandić, više savjetnice za defektologe i socijalne pedagoge (Agencija za odgoj i obrazovanje) koja je zadužena za školske preventivne programe u Agenciji. Prof. Iva Bojčić, u okviru konferencije, izložila je aktivnosti ISŠ-a koje se provode u svrhu prevencije, a njeno izlaganje Interaktivne radionice ISŠ-a s ciljem promicanja nenasilja i osnaživanja mladih ljudi imalo je svrhu primjerima pokazati modele kojima ISŠ, u realnom i virtualnom okruženju, ojačava pozitivan razvoj mladih pružajući im potrebne životne vještine kako bi se nosili s izazovima i zahtjevima svakodnevnog života i kako bi upravljali vlastitim životima. Koristeći neformalnu edukaciju, promičemo rodno ravnopravne norme,  pozitivne životne stilove i nenasilno ponašanje i tako doprinosimo da naši učenici odrastanjem postanu bolji, pametniji, spretniji, društveniji  i odgovorniji ljudi. Izlaganje prof. Bojčić poseban naglasak imalo je na diseminaciji video uratka naših učenika „Budi muško, mijenjaj pravila“ kojeg je Forum za slobodu odgoja nagradio na natječaju „Oboji svijet šarenim bojama tolerancije 2018.“ i to u kategoriji Oboji svijet djelom. Prof. Bojčić naglasila je i važnost sigurnog i odgovornog ponašanja učenika na internetu kojemu ISŠ, kao e-Škola, pridaje veliku pozornost pa smo u suradnji s Gimnazijom „Vukovar“ proveli webinar „Poštuj, stvaraj i poveži se. Bolji Internet počinje s tobom“ u kojem je sudjelovalo 60-ak srednjih strukovnih škola i gimnazija iz cijele Hrvatske. Koordinator aktivnosti vezanih za konferenciju bila je mr. sc. Andreja Marcetić, vijećnica i članica Savjeta za prevenciju Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava kojoj  ravnatelj Industrijske strojarske škole prof. Nenad Pavlinić zahvaljuje na pozivu za sudjelovanje na konferenciji i mogućnosti da prof. Bojčić diseminira aktivnosti nastavnika i stručnih suradnika vezane za modele prevencije u zajednici kao i na mogućnosti da buduće projekte ISŠ-a obogatimo primjerima dobre prakse koje su s nama podijelili ostali sudionici konferencije. Fotografije sudionika konferencije možete pogledati klikom na „više“.

12.12.2018. 09:41
Multilateralni eTwinning seminar u Poljskoj
Multilateralni eTwinning seminar s temom poduzetništvo za nastavnike strukovnih škola, održan je u Poljskoj (Wroclaw) od 22. do 25. studenog 2018. godine u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU u okviru eTwinning mobilnosti. Domaćin seminara bio je eTwinning nacionalni centar podrške u Poljskoj. S još četiri nastavnice iz Republike Hrvatske, odabrane prema vrednovanju njihovih prijava, sudjelovala je i nastavnica strojarske skupine predmeta naše Škole Katarina Knežević. Polaznici su na seminaru stjecali znanja o načinu pokretanja i uspješnoj realiziciji međunarodnih školskih projekata na temu poduzetništva. Edukacije koje pruža eTwinning neophodan su način pripremanja učenika i nastavnika za cjeloživotno učenje uvođenjem međunarodnih projekata u nastavni proces kroz nastavu i izvannastavne aktivnosti učenika. Sudjelovala su 62 sudionika iz osam zemalja (Portugal, Malta, Francuska, Slovačka, Njemačka, Hrvatska, Češka i Poljska). Održana su predavanja i radionice o poduzetništvu u školama, eTwinning alatima, učenju poduzetništva uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije te dizajniranju pomoću računalnog programa kao i radionice o 3D ispisu. Osim pripreme za eTwinning suradnju, sudionici su učili i kako razviti vještine poduzetničkog nastup među učenicima. Na multilateralnom seminaru sudionici imaju mogućnost uspostaviti suradnju s europskim kolegama i pokrenuti međunarodne projekte koristeći portal eTwinning. Svi sudionici razmijenili su kontakte kako bi što jednostavnije mogli pristupiti kreiranju i razmjeni projektnih ideja. Tako je osmišljen projekt u suradnji sa Střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Volyně, Volyně Češka, gdje će naši učenici sa strojarskog aspekta napraviti sve što se od njih očekuje dok će učenici iz Češke s aspekta poduzetništva i marketinga doprinjeti realizaciji istog. Učenici naše Škole napraviti će novi proizvod počevši od ideje pa do gotovog proizvoda, a učenici iz Češke  kreirat će kutiju za pakiranje proizvoda, definirati cijene za proizvod te osmislit reklamiranje i marketing kako bi na tržištu rada mogli što uspješnije plasirati proizvod. Učenici koji će sudjelovati u projektu, komunicirat će na engleskom jeziku i učiti raditi u timu. Sudionici seminara kroz kulturni program upoznali su grad Wroclaw, četvrti najveći grad u Poljskoj koji se prostire na pet rijeka, ima brojne kanale i više 200 mostova pa ga nazivaju poljskom Venecijom. Wroclaw je poznat i kao grad dobrih patuljaka. Nekada su bili simbol borbe protiv režima, a danas njih čak 212 krasi grad. Wroclaw je 2016. godine bio europski grad kulture.

 

 

 

Uputite prijedloge, kritike, pohvale ... na web sadržaj škole na adresu:

industrijska.knjiznica

@gmail.com

 

 
 > Natječaji
CMS za škole logo
Industrijska strojarska škola / Avenija Marina Držića 14, HR-10000 Zagreb / www.ss-industrijska-strojarska-zg.skole.hr / ured@ss-industrijska-strojarska-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju