2021-05-28 10:52:00

PRIJAVE I UPISI U PRVI RAZRED u školskoj godini 2021./2022.

Dragi učenici osmih razreda, poštovani roditelji!

U nastavku pod više možete pogledati koje programe mogu učenici upisati u prvi razred  školske godine 2021./2022. u našoj školi te koju posebnu dokumentaciju trebaju donijeti prigodom upisa (Ugovor o naukovanju, Liječnička svjedodžba, Potvrda liječnika) i za koja zanimanja.

   DOSTAVA DOKUMENTACIJE U SREDNJU ŠKOLU JE

        OD 12. DO 14. SRPNJA 2021. OD 8.00 DO 16.00 SATI  

Dokumentaciju potrebnu za upis roditelji učenika mogu poslati u navedenom terminu i putem elektroničke pošte na adresu iss@ss-industrijska-strojarska-zg.skole.hr.  Prilikom slanja elektroničke pošte molimo roditelje da navedu broj telefona putem kojeg ih možemo kontaktirati, ukoliko će biti potrebno. Također, molimo sve učenike da se izjasne o izbornim predmetima i odabiru stranog jezika, kako je navedeno u natječaju za upis.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u 1. razred srednjih škola u ljetnom i jesenskom upisnom roku. 

 

PROGRAMI – ZANIMANJA ZA UPIS UČENIKA U   1. RAZRED ŠK. GOD. 2021. / 2022. U INDUSTRIJSKU STROJARSKU ŠKOLU

           PROGRAM                                                                   BR. UČENIKA                

Alatničar                                                                                   10                     Tehnički crtač                                                                          15      CNC operater  dualni model obrazovanja                           26 

         JMO programi

Automehaničar                                                                        52    Instalater grijanja i klimatizacije                                           52   Autolimar                                                                                 8 Tokar                                                                                        8  Bravar                                                                                   8

     UKUPNO                                                                                     179                                              

Informacije o praktičnoj nastavi

Učenici koji upisuju JMO program (instalater grijanja i klimatizacije, automehaničar, autolimar, tokar, bravar) u prvoj godini trebaju odraditi 900 sati, u drugoj godini 900 sati i u trećoj godini 800 sati praktične nastave, koja se održava u školi i kod obrtnika kod kojeg je učenik sklopio Ugovor o naukovanju. Na kraju trećeg razreda učenici izrađuju završni rad koji se sastoji od praktičnog i teorijskog dijela.

 

CNC operater prema dualnom modelu obrazovanja

Novi program obrazovanja koji upisujemo ove godine je CNC operater prema dualnom modelu obrazovanja u kojemu je još veći naglasak stavljen na strukovno obrazovanje i učenje temeljeno na radu. Praktična nastava izvodi se prema sljedećem planu;

Učenje temeljeno na radu i CNC praksa u prvom razredu, u trajanju od 385 sati izvodi se u školi u praktikumu za ručnu obradu te praktikumu za klasičnu strojnu obradu, a nakon motivacijskog razgovora preostalih 120 sati realizira se kod poslodavca u CNC radionici najkasnije do 20.8. tekuće školske godine. Učenje temeljeno na radu u drugom razredu u trajanju od 105 sati izvodi se tijekom nastavne godine u CNC praktikumu, a preostalih 560 sati realizira se kod poslodavca u CNC radionici najkasnije do 20.8. tekuće školske godine. Učenje temeljeno na radu u trećem razredu u trajanju od 160 sati izvodi se tijekom nastavne godine u CNC praktikumu, a preostalih 528 sati realizira se kod poslodavca u CNC radionici najkasnije do 20.8. tekuće školske godine.

Nakon završenog trećeg razreda učenici izrađuju završni rad koji uključuje praktični rad te provjeru ostalog strukovnog znanja i vještina predviđenih ishodima učenja programa.

Dokumentacija potrebna prilikom upisa za sva zanimanja

Učenici koji žele upisati programe zanimanja za industriju (B-program: alatničar) moraju prigodom upisa donijeti Liječničku svjedodžbu specijaliste medicine rada, dok učenici koji žele upisati zanimanje TEHNIČKI CRTAČ donose Potvrdu liječnika (koji je pratio kandidata tijekom osnovnog obrazovanja) o nepostojanju kontraindikacija za odabrani obrazovni program.

Učenici koji žele upisati programe obrazovanja za obrtništvo (JMO program: instalater grijanja i klimatizacije, automehaničar, autolimar, tokar, bravar) moraju prigodom upisa ili najkasnije do kraja prvog polugodišta donijeti Liječničku svjedodžbu specijaliste medicine rada i Ugovor o naukovanju sklopljen i registriran s licenciranim obrtom ili pravnom osobom.

U slučaju da nisu u mogućnosti dostaviti Liječničku svjedodžbu specijaliste medicine rada, prilikom upisa donose Potvrdu liječnika obiteljske medicine.

Učenici koji žele upisati program CNC operatera prema dualnom modelu obrazovanja prigodom upisa moraju donijeti Liječničku svjedodžbu specijaliste medicine rada.

Prijavljeni učenici moraju navedenu potrebnu dokumentaciju zajedno s upisnicom dostaviti školi od 12. do 14. srpnja 2021. g. osobno u školu ili putem elektroničke pošte iss@ss-industrijska-strojarska-zg.skole.hr

-------------------------------------------------------------------------------------------------

U nastavku donosimo kalendar upisnih rokova vezanih za prijave i upise u prvi razred školske godine 2021./2022. u ljetnom roku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Među priloženim dokumentima, na dnu ove stranice se nalaze:

1. brošuraPrijave i upisi u srednju školu - Idemo u srednju (redovni učenici i učenici s teškoćama), u kojoj ćete pronaći sve potrebne podatke koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uvelo u vezi prijava i upisa u srednje škole.

2, Natječaj za upis 2021.-2022.

Odluka o upisu učenika u prvi razred srednje škole šk. g. 2021./2022. dostupna je putem poveznice https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_62_1240.html

3. Poveznica na video o predstavljanju škole i deificitarnih zanimanja:

https://bit.ly/3vytjgH

 

UPISNI ROKOVI

 

            Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u 1. razred srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. sukladno postupcima i rokovima kako slijedi:

 

Ljetni upisni rok

Opis postupaka

Datum

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovnog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

24.5.-1.7.2021.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

26.6.2021.

Početak prijava redovitih učenika u sustav

24.5.2021.

Početak prijava obrazovnih programa

25.6.2021.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

28.6..2021.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

29.6.- 1.7.2021.

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

1.7.2021.

Unos prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

5.7.2021.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

6.7.2021.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

7.7.20201.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

9.7.2021.

Objava konačnih ljestvica poretka

10.7.2021.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju učenika i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije)

12.-14.7.2021.

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok

15.7.2021.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

        10.8.2021.

 


Industrijska strojarska škola