2011-12-19 10:13:38

Stop seksualnom nasilju nad djecom

Seksualno nasilje je složen i osjetljiv problem zastrašujuće širokih razmjera. Vijeće Europe pokreće kampanju pod nazivom "Jedno od Pet" , kojoj se priključuje i RH  u cilju zaustavljanja seksualnog nasilja nad djecom. Dostupni podaci govore kako je JEDNO OD PETero djece u Europi žrtva nekog oblika seksualnog nasilja. Procjenjuje se kako je u 70-85% slučajeva počinitelj poznat žrtvi. Seksualno nasilje nad djecom pojavljuje se u brojnim oblicima: seksualno zlostavljanje u obitelji, dječja pornografija i  prostitucija, trgovanje, namjerno dovođenje djeteta u situaciju da gleda seksualno zlostavljanje ili seksualne aktivnosti te seksualno nasilje od strane vršnjaka.
 

Djeca žrtve seksualnog nasilja trpe mnogo više od same nedopustive povrede njihovog tjelesnog integriteta: ono utječe na njihovo mentalno zdravlje te uništava povjerenje prema odraslima.
Žrtve se često povlače u sebe jer osjećaju sram, krivnju i strah. Neka djeca žrtve su toliko malena da ne shvaćaju što im se događa, a često i ne znaju kako i gdje zatražiti pomoć.
Posljedice seksualnog nasilja nad djetetom mogu ostati prisutne u njegovom životu i do odrasle dobi - životu, proživljenom u skrivenoj tuzi i boli.
Većina zlostavljane djece poznaje svog zlostavljača. Počinitelji mogu biti iz kruga obitelji i zajednice: rođaci, obiteljski prijatelji ili skrbnici.
Iako je teško doći do točnih podataka koji prikazuju razmjer problema, broj sudskih slučajeva vezanih uz seksualno zlostavljanje je stalno u porastu. Nijedna ustanova nije iznimka. Ustanove kojima nedostaju odgovarajuće mjere prevencije, zaštite i nadzora idealno su okruženje za one koji vrebaju djecu te izdvajaju onu s teškoćama u razvoju zbog njihove dodatne ranjivosti.
Nažalost, mučeništvo djeteta žrtve ne završava uvijek otkrivanjem zlostavljanja. Prečesto djeca postaju žrtve rupa u zakonu i nekvalitetno koordiniranih ili neprimjereno podučenih pravnih, socijalnih i zdravstvenih službi. Osuda počinitelja ne znači uvijek zadovoljavanje pravde. Primjerice,  u slučajevima gdje se snimke zlostavljanja odmah ne uklone s internetskih stranica, proces oporavka zlostavljanog djeteta može se ozbiljno narušiti.
Djeca žrtve seksualnog nasilja imaju pravo na odgovarajuću psihološku i medicinsku pomoć.
Počinitelji seksualnog nasilja nisu uvijek odrasli. Sama djeca mogu iskazati štetno seksualno ponašanje. Istraživanja pokazuju da je mala vjerojatnost da će dijete koje je počinilo seksualno nasilje nad drugim djetetom to ponoviti ukoliko se s njim postupa na primjeren način. Većina djece počinitelja sama su žrtve zlostavljanja ili zanemarivanja.

Glavne poruke
JEDNO od PETero djece žrtva je seksualnog nasilja. To dijete treba pomoć. VI možete biti osoba koja će mu pomoći.
Seksualno nasilje nad djecom može imati različite oblike uključujući seksualno zlostavljanje u obitelji, dječju pornografiju i prostituciju, namjerno dovođenje djeteta u situaciju da gleda seksualno zlostavljanje ili seksualne aktivnosti, vrbovanje djeteta za seksualne svrhe preko interneta
JEDNO od PETero djece žrtva je seksualnog nasilja. To dijete je slomljeno pod teretom zastrašujuće tajne. VI možete biti osoba koja će ga poslušati i pomoći mu.
U velikoj većini slučajeva zlostavljač djeteta je netko koga ono poznaje ili kome vjeruje. Seksualno zlostavljana djeca često se povlače u sebe jer osjećaju sram, krivnju i strah. Neka djeca žrtve su toliko malena da ne shvaćaju što im se događa. Moramo osigurati da djeca znaju kako i gdje potražiti pomoć, a mi moramo biti spremni pružiti im je.
JEDNO od PETero djece žrtva je seksualnog nasilja. Ta djeca su izgubljena. VI možete biti osoba koja će im pokazati pravi smjer.
Djeca žrtve seksualnog nasilja trpe mnogo više od same nedopustive povrede njihovog tjelesnog integriteta: ono utječe na njihovo mentalno zdravlje te uništava povjerenje prema odraslima. Djeca žrtve seksualnog nasilja imaju pravo na odgovarajuću psihološku i medicinsku pomoć.

 


Industrijska strojarska škola